Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie

    

  Nahraďte tento text svojimi zásadami ochrany osobných údajov. Nižšie pridajte všetky ďalšie súbory cookie, ktoré vaša webová stránka používa (napr. Google Analytics).

Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú, ako táto webová lokalita (ďalej len „Obchod“) používa a chráni akékoľvek informácie, ktoré poskytnete obchodu pri používaní tejto webovej lokality. Obchod sa zaviazal zabezpečiť ochranu vášho súkromia. Ak vás požiadame o poskytnutie určitých informácií, podľa ktorých vás možno identifikovať pri používaní tejto webovej stránky, môžete si byť istí, že budú použité iba v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. Obchod môže tieto zásady z času na čas zmeniť aktualizáciou tejto stránky. Túto stránku by ste mali z času na čas skontrolovať, aby ste sa uistili, že ste spokojní s akýmikoľvek zmenami.

Čo zbierame

Môžeme zhromažďovať nasledujúce informácie:

  • názov

  • kontaktné údaje vrátane e-mailovej adresy

  • demografické informácie, ako je PSČ, preferencie a záujmy

  • ďalšie informácie týkajúce sa zákazníckych prieskumov a/alebo ponúk

Úplný zoznam súborov cookie, ktoré zhromažďujeme, nájdete na  Zoznam súborov cookie, ktoré zhromažďujeme  oddiele.

Čo robíme s informáciami, ktoré zhromažďujeme

Tieto informácie požadujeme, aby sme porozumeli vašim potrebám a poskytli vám lepšie služby, a to najmä z nasledujúcich dôvodov:

  • Vedenie internej evidencie.

  • Tieto informácie môžeme použiť na zlepšenie našich produktov a služieb.

  • Môžeme pravidelne posielať propagačné e-maily o nových produktoch, špeciálnych ponukách alebo iných informáciách, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať, pomocou e-mailovej adresy, ktorú ste uviedli.

  • Z času na čas môžeme vaše informácie použiť aj na to, aby sme vás kontaktovali na účely prieskumu trhu. Môžeme vás kontaktovať e-mailom, telefonicky, faxom alebo poštou. Tieto informácie môžeme použiť na prispôsobenie webovej stránky podľa vašich záujmov.

Bezpečnosť

Zaviazali sme sa zabezpečiť, že vaše informácie sú v bezpečí. Aby sme zabránili neoprávnenému prístupu alebo zverejneniu, zaviedli sme vhodné fyzické, elektronické a manažérske postupy na ochranu a zabezpečenie informácií, ktoré zhromažďujeme online.

Ako používame cookies

Súbor cookie je malý súbor, ktorý vyžaduje povolenie na umiestnenie na pevný disk vášho počítača. Keď súhlasíte, súbor sa pridá a súbor cookie pomáha analyzovať návštevnosť webu alebo vám dá vedieť, keď navštívite konkrétnu stránku. Súbory cookie umožňujú webovým aplikáciám reagovať na vás ako na jednotlivca. Webová aplikácia dokáže prispôsobiť svoje operácie vašim potrebám, tým, čo sa im páči alebo nepáči, zhromažďovaním a zapamätaním si informácií o vašich preferenciách.

Na identifikáciu používaných stránok používame súbory cookie denníka návštevnosti. To nám pomáha analyzovať údaje o návštevnosti webovej stránky a zlepšovať našu webovú stránku, aby sme ju prispôsobili potrebám zákazníkov. Tieto informácie používame iba na účely štatistickej analýzy a potom sa údaje zo systému odstránia.

Celkovo nám súbory cookie pomáhajú poskytovať vám lepšiu webovú stránku tým, že nám umožňujú sledovať, ktoré stránky považujete za užitočné a ktoré nie. Súbor cookie nám v žiadnom prípade nedáva prístup k vášmu počítaču ani k iným informáciám o vás, okrem údajov, ktoré sa s nami rozhodnete zdieľať. Môžete sa rozhodnúť prijať alebo odmietnuť súbory cookie. Väčšina webových prehliadačov automaticky prijíma súbory cookie, ale zvyčajne môžete zmeniť nastavenie prehliadača tak, aby súbory cookie odmietal, ak chcete. To vám môže brániť v plnom využívaní výhod webovej stránky.

Odkazy na iné webové stránky

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na iné zaujímavé webové stránky. Keď však použijete tieto odkazy na opustenie našej stránky, mali by ste si uvedomiť, že nad touto inou webovou stránkou nemáme žiadnu kontrolu. Preto nemôžeme byť zodpovední za ochranu a súkromie akýchkoľvek informácií, ktoré nám poskytnete pri návšteve takýchto stránok a takéto stránky sa neriadia týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. Mali by ste byť opatrní a pozrieť si vyhlásenie o ochrane osobných údajov platné pre danú webovú stránku.

Kontrola vašich osobných údajov

Môžete sa rozhodnúť obmedziť zhromažďovanie alebo používanie svojich osobných údajov nasledujúcimi spôsobmi:

  • vždy, keď budete požiadaní o vyplnenie formulára na webovej stránke, vyhľadajte políčko, na ktoré môžete kliknúť, aby ste dali najavo, že si neželáte, aby tieto informácie niekto použil na účely priameho marketingu

  • ak ste predtým súhlasili s tým, aby sme použili vaše osobné údaje na účely priameho marketingu, môžete kedykoľvek zmeniť názor tak, že nám to oznámite pomocou našich informácií Kontaktujte nás

Nebudeme predávať, distribuovať ani prenajímať vaše osobné údaje tretím stranám, pokiaľ na to nebudeme mať váš súhlas alebo nám to nevyžaduje zákon. Vaše osobné údaje môžeme použiť na zasielanie propagačných informácií o tretích stranách, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať, ak nám poviete, že si to prajete.

Môžete požiadať o podrobnosti o osobných údajoch, ktoré o vás uchovávame podľa zákona o ochrane údajov z roku 1998. Bude vám splatný malý poplatok. Ak by ste chceli kópiu informácií, ktoré o vás máme, pošlite nám túto žiadosť e-mailom pomocou našich informácií Kontaktujte nás.

Ak sa domnievate, že akékoľvek informácie, ktoré o vás máme, sú nesprávne alebo neúplné, napíšte nám alebo nám čo najskôr pošlite e-mail na vyššie uvedenú adresu. Všetky informácie, o ktorých sa zistí, že sú nesprávne, bezodkladne opravíme.

Zoznam súborov cookie, ktoré zhromažďujeme

V tabuľke nižšie sú uvedené súbory cookie, ktoré zhromažďujeme, a informácie, ktoré uchovávajú.

Názov súboru cookie                                           Popis súboru cookie

FORM_KEY                                                                               Ukladá náhodne vygenerovaný kľúč používaný na zabránenie falošným požiadavkám.

 

PHPSESSID                                                                            ID vašej relácie na serveri.

                                             

POHĽAD PRE HOSTÍ                                                          Umožňuje hosťom prezerať a upravovať ich objednávky.

 

PERSISTENT_SHOPPING_CARTA                              odkaz na informácie o vašom košíku a histórii prezerania, ak ste o to požiadali.

                                                    

STF                                                                                            Informácie o produktoch, ktoré ste poslali e-mailom priateľom.

 

PREDAJ                                                                                  Zobrazenie obchodu alebo jazyk, ktorý ste vybrali.

 

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE                              Označuje, či má zákazník povolené používať súbory cookie.

 

MAGE-CACHE-SESSID                        Uľahčuje ukladanie obsahu do vyrovnávacej pamäte v prehliadači, aby sa stránky načítali rýchlejšie.

 

MAGE-CACHE-STORAGE                    Uľahčuje ukladanie obsahu do vyrovnávacej pamäte v prehliadači, aby sa stránky načítali rýchlejšie.

 

MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION           Uľahčuje ukladanie obsahu do vyrovnávacej pamäte v prehliadači, aby sa stránky načítali rýchlejšie.

 

MAGE-CACHE-TIMEOUT                                      Uľahčuje ukladanie obsahu do vyrovnávacej pamäte v prehliadači, aby sa stránky načítali rýchlejšie.

 

SECTION-DATA-IDS                                           Uľahčuje ukladanie obsahu do vyrovnávacej pamäte v prehliadači, aby sa stránky načítali rýchlejšie.

 

PRIVATE_CONTENT_VERSION                                Uľahčuje ukladanie obsahu do vyrovnávacej pamäte v prehliadači, aby sa stránky načítali rýchlejšie.

 

X-MAGENTO-VARY                                            Uľahčuje ukladanie obsahu do vyrovnávacej pamäte na serveri, aby sa stránky načítali rýchlejšie.

 

MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION                        Uľahčuje preklad obsahu do iných jazykov.

 

MAGE-PREKLAD-SKLADOVANIE                              Uľahčuje preklad obsahu do iných jazykov.